احتمال برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم علوم پزشکی
احتمال برگزاری حضوری امتحانات پایان ترم علوم پزشکی
دانانیوز: آزمون جامع در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار می‌شود و دانشگاه‌ها اختیار دارند که در زمینه برگزاری آزمون‌ها به صورت مجازی و حضوری بر اساس شرایط شهرشان تصمیم بگیرند.

به گزارش دانانیوز، دکتر حسین قنبری مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت در گفتگو با مهر اظهار داشت: آزمون‌های جامع برای دانشجویان دکتری طبق تاریخ‌های اعلام شده در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار خواهند شد اما برگزاری آزمون به صورت حضوری یا مجازی بستگی به شرایط هر دانشگاه در شرایط کرونا دارد.

وی افزود: برگزاری آزمون جامع تاکنون قطعی است مگر اینکه شرایط خاصی به وجود بیاید که تصمیم دیگری گرفته شود. البته با توجه به شواهد شرایط کرونا در کشور احتمال آن وجود دارد که آزمون به صورت حضوری برگزار شود.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت یادآور شد: درباره امتحانات پایان ترم به دانشگاه‌های علوم پزشکی واسپاری شده است اما نوع امتحانات را هر دانشگاه مشخص می‌کند که حضوری یا مجازی خواهد بود.