علیرضا وهاب زاده: ورود واکسن کرونا به ایران صحت ندارد !
علیرضا وهاب زاده: ورود واکسن کرونا به ایران صحت ندارد !

مشاور وزیر بهداشت: ورود واکسن کرونا به ایران صحت ندارد و ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،علیرضا وهاب زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت گفت :ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم تا پیش از تولید انبوه واکسن داخلی بتوانیم گروه‌های در معرض خطر و کادر درمان را واکسینه کنیم. مشاور […]

مشاور وزیر بهداشت: ورود واکسن کرونا به ایران صحت ندارد و ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،
علیرضا وهاب زاده، مشاور مطبوعاتی وزیر بهداشت گفت :ما همچنان در نوبت خرید واکسن هستیم تا پیش از تولید انبوه واکسن داخلی بتوانیم گروه‌های در معرض خطر و کادر درمان را واکسینه کنیم.

مشاور وزیر بهداشت: تا این لحظه واکسنی به ایران تحویل داده نشده و قطعا فهرست کشورهایی که واکسن تحویل گرفته‌اند، مشخص است.