دکتر محمدمهدی رادمند: در تفاوت بین علم باید گفت، نگاه علم محدود، ولی حکمت همه جانبه نگر است
دکتر محمدمهدی رادمند: در تفاوت بین علم باید گفت، نگاه علم محدود، ولی حکمت همه جانبه نگر است
دانانیوز: بشر به لطف مطالعه مخلوقات خدا به ابوابی از علم دست پیدا میکند،اما بدون لطف خدا هرگز به حکمت دست نمی یابد

به گزارش دانانیوز( گروه فرهنگ، هنر و ادبیات)، یک نکته از هزاران، یادداشتی از دوست اندیشمندمان جناب آقای دکتر محمدمهدی رادمند (مهدی خوانساری) است که برای دانانیوز ارسال کرده اند، ضمن تشکر از لطف ایشان، این نوشته را در ادامه می خوانیم:

در سوره‌مبارکه جمعه میفرماید:
هو‌الذی بعث فی …. و‌یعلم هم الکتاب و‌حکمت

اگر چه کتاب خدا کاملترین منبع علمی و هدایت بشر است اما خداوند مکمل ان را حکمت میداند
در تفاوت بین علم حکمت همین را بدانیم که
علم از ابعاد محدود به سوژه نگاه میکند
حکمت همه جانبه نگری است

بشر به لطف مطالعه مخلوقات خدا به ابوابی از علم دست پیدا میکند
اما بدون لطف خدا هرگز به حکمت دست نمی یابد و خدا از طریق وحی و الهام ( البته بنا بر صلاحیت های ذاتی و اکتسابی بشر نه ادعا و دین و مرام ) به بندگان خوب خودش حکمت عطا میکند
لذا در قران فرمود
و‌من یعطی الحکمت فقد اوتی فوزا عظیما
هر کس شایسته حکمت شد به خوشبختی کامل رسیده است

تلاش نخبگان و دانشمندان و حتی علمای دینی حداکثر منجر به دست یابی به قله های دانش میشود
اما بدون حکمت انسان پای لنگانی دارد و به قله های خوشبختی نمیرسد
پس باید بکوشیم با تذهیب نفس و توسل و توکل و دعا و خیر خواهی برای همه موجودات شایسته جذب حکمت الهی بشویم
البته باب وحی اعم از قران و سنت و‌احادیث برای همه باز است اما باب الهام محدود به کسانی است که در سوره میارکه والشمس و الضحیها خداوند ویژگی انها را بیان فذموده است

دکتر محمد مهدی رادمند – دیماه ۹۹