شرکت های دانش بنیان، ۱۹۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات دریافت کرده اند!
شرکت های دانش بنیان، ۱۹۱ هزار ميليارد ريال تسهيلات دریافت کرده اند!
دانانیوز: طی 9 ماهه 1399 به 763 شرکت دانش بنيان معادل 191 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد که نسبت به نه ماهه 1398 معادل 128 درصد افزايش داشته است .

به گزارش دانانیوز به نقل از بورسنا، براساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، بيشترين تسهيلات طی ۹ ماهه ۱۳۹۹ از سوی بانک هاي صادرات به مبلغ ۳۵٫۳ هزار ميليارد ريال ، ملت به مبلغ۳۳٫۲ هزار ميليارد ريال و ملی به مبلغ ۳۰٫۵ هزار ميليارد ريال پرداخت شده است .ميزان تسهيلات پرداختی از فروردين  ماه ۱۳۹۹ تا آذر ماه  ۱۳۹۹

1