۱۰ مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جدید تاسیس می شود
۱۰ مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جدید تاسیس می شود
دانانیوز: کمیسیون مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی با تقاضای تاسیس ۱۰ مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی موافقت کرد.

به گزارش دانانیوز به نقل از مهر، مرکز ملی آموزش های مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مأموریت رهبری،‌ وظایف ستادی و اعتباربخشی نظام آموزش مهارتی و حرفه ای سلامت را برعهده دارد.

این مرکز به منظور بهره وری حداکثری از ظرفیت های موجود در کشور در پیشبرد نظام آموزش مهارتی و حرفه ای در حوزه سلامت ایجاد شده است.

شانزدهمین نشست کمیسیون مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفه ای به صورت مجازی برگزار شد و در این جلسه محتوای ۳ دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی مورد بررسی و تصویب اعضا قرار گرفت.

همچنین در این جلسه ضرورت ۱۲ عنوان دوره پیشنهادی و تقاضای تاسیس ۱۰ مرکز آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی به تصویب رسید.