نامه تشکرآمیز “شورای هماهنگی مسلمانان کانادا ” از اقدام انسان دوستانه نخست وزیر کانادا
نامه تشکرآمیز “شورای هماهنگی مسلمانان کانادا ” از اقدام انسان دوستانه نخست وزیر کانادا
دانانیوز: اعلامیه شما در مورد نام‌ گذاری این روز دلخراش در کانادا نشانه بارز درایت شما و دولت فدرال میباشد که با در اختیار گذاشتن تمام منابع لازم نهادی، قانونی و آموزشی برای اطمینان از محو‌ کردن و زدودن ذهنیت نژاد پرستانه و اسلام هراسی در کانادا که منجر به از دست دادن جان با ارزش چندی از شهروندان کانادایی در حمله به مرکز فرهنگ اسلامیه کبک در شهر Ste-Foy و سایر حملات تروریستی صورت گرفت قابل تقدیر و‌ ستایش میباشد.

به گزارش دانانیوز( گروه ویژه جهان اسلام) به نقل از واحد خبر شورای هماهنگی مسلمانان کانادا، پروفسور اکبر مانوسی رئیس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا در حمایت از اقدام بشر دوستانه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا جهت نامگذاری روز ۲۹ ژانویه، یادآوری حادثه دلخراش تروریستی و حمله مسلحانه به مسجد شهر کبک که در سال ۲۰۱۷ رخ داد و منجر بشهادت شش نفر ‌و مجروح شدن بیست نفر در حین اقامه نماز شد، بیانیه تشکرآمیزی به شرح زیر صادر کرد:

ترجمه فارسی_ آقای جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا -۰۳ فوریه ۲۰۲۱

نخست وزیر عزیز ؛
من به نمایندگی از شورای هماهنگی مسلمانان کانادا در اوتاوا پایتخت ملی از جنابعالی که روز ۲۹ ژانویه را به عنوان روز نامگذاری ‌و یاد اوری در کانادا برای حادثه دلخراش تروریستی و حمله مسلحانه به مسجد شهر کبک در سال ۲۰۱۷ که منجر بشهادت شش نفر ‌و مجروح شدن بیست نفر در حین اقامه نماز صورت گرفت از این‌اقدام‌ انسان دوستانه جنابعالی و‌ دولت کانادا صمیمانه سپاسگزاری میکنم.

اعلامیه شما در مورد نام‌ گذاری این روز دلخراش در کانادا نشانه بارز درایت شما و دولت فدرال میباشد که با در اختیار گذاشتن تمام منابع لازم نهادی، قانونی و آموزشی برای اطمینان از محو‌ کردن و زدودن ذهنیت نژاد پرستانه و اسلام هراسی در کانادا که منجر به از دست دادن جان با ارزش چندی از شهروندان کانادایی در حمله به مرکز فرهنگ اسلامیه کبک در شهر Ste-Foy و سایر حملات تروریستی صورت گرفت قابل تقدیر و‌ ستایش میباشد.

شورای هماهنگی مسلمانان کانادا از این ابتکار عمل شما به گرمی استقبال کرده، و به شما و تمامی شهروندان کانادا اطمینان می دهیم که با توکل بخدا با تمام نیرو در دستیابی به اهداف والایی که شما در یاداوری این روز اعلام‌ کرده اید مشارکت خواهیم کرد.
با احترام؛

اکبر مانوسی
رییس شورای هماهنگی مسلمانان کانادا در اوتاوا پایتخت ملی
mccncr.org
تلفن: ۶۱۳-۸۵۱-۳۰۱۹
ایمیل: a.manoussi@gmail.com

“لازم به یاد آوری میباشد که شورای هماهنگی مسلمانان کانادادر (MCCNCR) یک سازمان غیرانتفاعی است که در اکتبر ۲۰۰۶ تأسیس شد.
این سازمان که با تجمع ‌و عضویت بیش از چهل سازمان های اسلامی ، مساجد ‌و شورای امامان مساجد مختلف شیعه و سنی تشکیل شده بمنظور تأمین حضور هر چه بیشتر مسلمانان کانادا در ارتقا اهداف ملی کانادا در زمینه های فرهنگی، اجتماعی ‌، اقتصادی و‌ سیاسی میباشد.

شورای هماهنگی مسلمانان کانادا با حمایت از سازمانها، انجمن ها، تشکیلات ‌دولتی، مراکز فرهنگی و‌علمی و هموطنان کانادایی که برای صلح ، احترام بحقوق بشر ، برابری و عدالت خواهی ، عدم تبعیض اجتماعی برای همه اقشار جامعه در کانادا فعالیت دارند همکاری، مساعدت و‌پشتیبانی مینماید. “

متن انگلیسی(اصلی)

The Right Honourable Justin Trudeau
Prime Minister of Canada
80 Wellington Street
Ottawa, Ontario
PM@pm.gc.ca
February 03, 2021

Dear Prime Minister,
I am writing on behalf of the Muslim Coordinating Council of the National Capital Region, to thank you for declaring January 29 as the National Day of Remembrance of the Quebec City Mosque Attack and Action against Islamophobia.

Your announcement sends a signal that the Federal Government will offer determined leadership, and provide all necessary institutional, legal, and educational resources to ensure that racist and Islamophobic mindset that resulted in the loss of precious lives in the attack on Centre Culturel Islamique de Québec in Ste-Foy, and in other terrorist attacks, will not be allowed to fester.
We warmly welcome your initiative, and assure you that we will participate whole heartedly in ensuring that the noble objectives that guide you in making this proclamation are achieved.
Respectfully;

Akbar Manoussi
President
Muslim Coordinating Council of the National Capital Region
mccncr.org
Telephone: 613-851-3019
Email: a.manoussi@gmail.com

“The Muslim Coordinating Council of the National Capital Region (MCCNCR) is a not-for profit organization. It was founded in October 2006.
It promotes cooperation among its more than forty member organizations in order to serve collective welfare of Canadian Muslims more effectively.
MCC-NCR engages with fellow Canadians to promote peace, human rights, equality, and justice for all.”