اصفهان، میزبان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
اصفهان، میزبان چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

دانانیوز: محور اصلی این دوره از کنفرانس؛ فناوری های ارتباطی، روابط عمومی زندگی و شهر هوشمند بوده و بیش از ۱۵ محور فرعی دیگر جهت دریافت مقالات پژوهشگران، اساتید و دانشجویان علوم ارتباطات در نظر گرفته شد.

دپارتمان ارتباطات و اطلاعات اصفهان و گروه علوم ارتباطات اجتماعی موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو* با همکاری مرکز آموزشی علمی _کاربردی اصفهان سیتی سنتر و باشگاه مدیریت ارتباطات یونسکو و حمایت سازمان ها و نهادهای استان اصفهان
و همکاری اساتید گرانقدر داخلی – خارجی برگزار می کند:
چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران

در پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی با مجوز علمی – پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)
محور اصلی این دوره از کنفرانس؛ فناوری های ارتباطی، روابط عمومی زندگی و شهر هوشمند بوده و بیش از ۱۵ محور فرعی دیگر جهت دریافت مقالات پژوهشگران، اساتید و دانشجویان علوم ارتباطات در نظر گرفته شد.

✅وعده دیدار ما: دوم اسفندماه ۱۴۰۲
اصفهان، پردیس سینمای سیتی سنتر، شماره۶
لینک ثبت نام ????
https://hamayeshyar.com/next/events/isfahan-pr27373
دبیرخانه چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین روابط عمومی ایران
اسفندماه ۱۴۰۲
✅✅کانال کنفرانس:
https://t.me/newprir

???? دپارتمان ارتباطات و اطلاعات
https://www.instagram.com/icdiran
????✅ دانش پژوهان پیشرو
http://www.instagram.com/dhei_p