تایید ۶ برنامه برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور در جلسه شورای عالی اقتصاد
تایید ۶ برنامه برای کاهش ناترازی‌های ارزی کشور در جلسه شورای عالی اقتصاد

دانانیوز: وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در جلسه امروز کاهش ناترازی حوزه انرژی عرضه مدیریت انتظارات و بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی مورد تایید قرار گرفت.

به گزارش دانانیوز به نقل از خبرنگاران جوان، آقای احسان خاندوزی گفت: در حوزه اقتصاد با توجه به تاکید مهار تورم همکاری بسیار خوبی از طرف سازمان مدیریت برنامه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی صورت گرفت.

به گفته وزیر اقتصاد و دارایی، در جلسه شورای اقتصاد که با ریاست رئیس جمهور برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی برنامه مشترک اقدام دستگاه ها در خصوص مهار تورم را اعلام کردند و کلیات این برنامه به تایید رسید و مقرر شد جزئیات زمان بندی هر یک از اقدامات دستگاه ها نهایی و به تصویب شورای عالی اقتصاد برسد.

او در خصوص تفصیل ۱۰ برنامه دولت گفت: در حوزه کاهش کسری بودجه دولت ۸ اقدام ، در برنامه کاهش ناترازی بانک های کشور ۷ اقدام ، در برنامه کاهش بدهی های دولت ۶ اقدام، در حوزه منابع و مصارف ارزی کشور و عرضه ارز از طرف صادرکنندگان ۶ اقدام ، در حوزه اهداف و برنامه های رشد اقتصاد ۳ اقدام و هدایت اعتبارات پیش بینی و رفع موانع تولید با ۱۱ اقدام در شورای عالی اقتصاد مورد تصویب قرار گرفت.

او گفت :کاهش ناترازی حوزه انرژی عرضه مدیریت انتظارات و و بهبود دیپلماسی اقتصادی و رشد سرمایه گذاری خارجی مورد تایید قرار گرفت همچنین لزوم تهیه بسته های رسانه ای و اطلاع رسانی در همین هفته جزئیات وظایف و برنامه های تمامی دستگاه ها باید اعلام شود.