تقسیم کار ملی درباره «پیمان جهانی دیجیتال» ابلاغ شد
تقسیم کار ملی درباره «پیمان جهانی دیجیتال» ابلاغ شد

دانانیوز: شورای عالی فضای مجازی موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد را ابلاغ کرد.

به گزارش دانانیوز به نقل از مهر، مصوبه صد و دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال سازمان ملل متحد توسط محمدامین آقامیری رئیس مرکز ملی و دبیر شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شد.
در این مصوبه آمده است: «بدین وسیله تصمیمات متخذه در صدودهمین جلسه مورخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور با موضوع تصمیم گیری درخصوص ساختار کارگروه تخصصی، تقسیم کار و پیش نویس مواضع کشور در مورد مشارکت موثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» سازمان ملل متحد به شرح زیر ابلاغ می‌شود.
مصوبات
۱. تشکیل کارگروه تخصصی «مشارکت در روند شکل گیری پیمان جهانی دیجیتال» با مسئولیت مرکز ملی فضای مجازی به منظور نهایی سازی چارچوب مواضع کشور جهت ارائه نسخه اصلاحی در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور و انجام وظایف محوله مطابق پیوست شماره یک با مشارکت اعضای زیر:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور (به شرح وظایف پیوست شماره یک)
۲. وزارت امور خارجه نسبت به تهیه گزارشی از پیگیری روند و نتایج نشست‌های مشورتی و مذاکره با کشورهای همفکر، مواضع جریان‌های همسو (چین، روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل، کشورهای اسلامی و …) و رقیب تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲ جهت ارائه در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور اقدام کند.
۳. اهتمام ویژه نهادهای ذیربط در خصوص مشارکت محتوایی در زمینه تدوین مواضع کشور در طی نشست‌های مشورتی و مذاکراتی از منظر ماموریت‌های دستگاه در چارچوب تقسیم کار پیوست شماره دو.
پیوست شمار ۱
اعضا و وظایف کارگروه تخصصی مشارکت در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال»
تشکیل کارگروه تخصصی با محوریت مرکز ملی فضای مجازی و مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط
الف) ترکیب کارگروه تخصصی: اعضای اصلی کمیته تخصصی شامل نمایندگان:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت امور خارجه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستگاه‌های ذیربط در حوزه‌های امنیتی و دفاعی (ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فراجا «پلیس فتا»)، دادستانی کل کشور؛
ب) وظایف کارگروه تخصصی: وظایف کمیته تخصصی به شرح ذیل است:
۱. اخذ و جمع بندی ملاحظات و پیشنهادهای تفصیلی دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در خصوص ابعاد، اصول، هنجارها و عناصر کلیدی لازم جهت درج در «پیمان جهانی دیجیتال» از نظر منافع ملی در محورهای کلیدی این پیمان؛
۲. اخذ نظرات بخشهای غیردولتی مرتبط ازجمله اصناف، کسب و کارها و بخش‌های دانشگاهی و پژوهشی و صاحبنظران این حوزه؛
۳. تدوین رویکرد ملی در خصوص موضوعات مهم و ارائه سیاست پیشنهادی برای مشارکت مؤثر در روند شکل گیری «پیمان جهانی دیجیتال» با ملاحظه ابعاد فنی، توسعه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی، قضائی، انتظامی و امنیت ملی؛
۴. برگزاری جلسات کارشناسی با همکاری نهادهای ذیربط به منظور بررسی اسناد از منظر الزامات اسناد فرادست، فرصتها و تهدیدات مترتب بر کشور در ابعاد حکمرانی، امنیتی، فنی، حقوقی، قضایی و انتظامی و ارائه راهبرد مواجهه، پیشنهادهای اصلاحی، راهکارها و توصیه‌های تصمیم ساز به کارگروه اصلی؛
۵. بررسی سوابق موضوع و تحلیل مواضع جریان‌ها و کشورهای اصلی؛
۶. تشکیل کمیته‌های تخصصی برای رصد و پایش و امکان سنجی مشارکت در چارچوب‌های همکاری بین المللی و گفتمان سازی، تولید محتوا و تهیه مقالات کاری بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی ایرانی جهت ارائه و تبیین دیدگاه‌ها و مواضع اصولی ج ا. ایران به سازمانها و مجامع بین المللی؛
۷. احصاء و تدوین ملاحظات ملی، چارچوب مواضع اعلامی و پیشنهادهای ج. ا.ا بر اساس ملاحظات، خطوط قرمز و نیازمندی‌های دستگاه‌های ذیربط پس از تصویب در کمیسیون‌های عالی مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی؛
۸. تهیه و تنظیم ابتکارات و چارچوب بیانیه‌های مشترک با کشورهای همسو؛
۹. تهیه پیشنهادات کشور در خصوص قواعد و نظامات نوین حقوقی حکمرانی سایبری بین المللی و تقویت رایزنی‌های دیپلماتیک با محوریت قواعد و نظامات پیشنهادی؛
۱۰. هماهنگی و سازماندهی حضور و مشارکت بخشهای غیردولتی.