حمایت از طرح” تجمیع پایان‌نامه‌ها و رساله های همراستا”
حمایت از طرح” تجمیع پایان‌نامه‌ها و رساله های همراستا”

دانانیوز: ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی از طرح‌های تجمیع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های همراستا (پویا) حمایت می کند.

به گزارش دانانیوز به نقل از خبرگزاری مهر، براساس اعلام معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری،ستاد علوم شناختی در راستای سیاست های خود می‌کوشد با حمایت از طرح‌های پژوهشی، زمینه ترویج دانش، تولید فناوری و خدمات شناختی را در سطح کشور فراهم و انگیزه فعالیت های علمی و تحقیقاتی در حوزه های علوم و فن‌آوری‌های شناختی‌ گسترش دهد.

طرح‌های پویا شامل ترکیبی از حداقل دو پایان نامه (کارشناسی ارشد/ دکتری) است که باید در راستای اهداف پژوهشی، توسعه فناوری و یا خدمات شناختی و در چارچوب اولویت های ستاد قرار داشته و دستاورد یکپارچه‌ای را دنبال کنند.

طرح‌های پژوهشی و توسعه فناوری، خصوصاً در حوزه علوم پایه، مشروط به مشخص بودن فازهای بعدی طرح برای رفع نیازهای جامعه و توسعه اقتصاد دانش بنیان مورد بررسی قرار میگیرند. به علاوه برای تشویق محققان، به منظور ترکیب پایان‌نامه‌ها در قالب طرح پژوهشی، میزان حمایت از طرح های پویا تا سقف یک و نیم میلیارد ریال افزایش یافته است.

ثبت طرح پژوهشی پویا (تجمیع پایان‌نامه‌ها و رساله‌های همراستا) در تمام طول سال امکان پذیر است.

در این راستا از تمام محققان حوزه علوم و فناوری‌های شناختی دعوت می‌شود با توجه به “فایل راهنمای ثبت طرح پژوهشی تجمیع پایاننامهها و رسالههای همراستا (پویا)” در وب‌سایت ستاد (www.cogc.ir)، فرم پیشنهاد طرح را دریافت و تکمیل و از طریق کارتابل کاربری خود در سایت ستاد بارگذاری کنند.