خارج از فراخوان جذب، نخبگان وزارت‌خانه‌های بهداشت و علوم عضو هیات علمی می‌شوند
خارج از فراخوان جذب، نخبگان وزارت‌خانه‌های بهداشت و علوم عضو هیات علمی می‌شوند

دانانیوز: هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جایابی نخبگان خارج از فراخوان وزارت‌خانه های علوم و بهداشت، فراخوان داد.

به گزارش دانانیوز به نقل از ایسنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد؛ به‌منظور پیگیری جذب نخبگان خارج از فراخوان وزارتین، هیأت عالی جذب اقدام به برگزاری فراخوان برای جایابی این افراد نموده است.

در همین راستا متقاضیان جذب هیأت علمی مورد تأیید بنیاد ملی نخبگان، که خارج از فراخوان به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی معرفی شده‌اند، به‌منظور پیگیری جایابی جذب هیأت علمی با ورود به لینک https://sccr.ir/forms/register سوابق تحصیلی خود را بارگذاری نمایند.

کلیه فارغ التحصیلان نخبه خارج از کشور مقطع تحصیلی، نام دانشگاه و معدل تمام مقاطع خارج از کشور را در قسمت توضیحات وارد نمایند.

همچنین ارسال تصویر معرفی نامه بنیاد ملی نخبگان به دانشگاه و نامه تاییدیه بنیاد ملی نخبگان به آدرس پست الکترونیکی jazb@sccr.ir الزامی است.