افزایش سقف تامین مالی جمعی طرح‌ها در صندوق نوآوری و شکوفایی
افزایش سقف تامین مالی جمعی طرح‌ها در صندوق نوآوری و شکوفایی

دانانیوز: درصد تضمین صندوق از ۸۰ به ۱۰۰ درصد و سقف تامین مالی جمعی طرح‌ها از ۱۰ میلیارد تومان به سقف مورد تایید فرابورس افزایش یافت.

به گزارش دانانیوز، نهمین جلسه هیئت عامل دور چهارم صندوق نوآوری و شکوفایی،  به ریاست محمدصادق خیاطیان در محل صندوق نوآوری و با حضور اعضا برگزار شد. در این جلسه، در راستای تحقق اهداف شعار سال جاری (مهار تورم و رشد تولید) و حمایت از شرکت‌هایی که برنامه رشد تولید محصولات دانش‌بنیان دارند،  ضابطه صدور ضمانتنامه اعتباری تصویب شد.

براساس این مصوبه و به منظور رفع نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در خصوص تامین وثایق مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات از نظام بانکی کشور، شرکت‌ها می‌توانند از خدمت ضمانتنامه اعتباری صندوق استفاده کنند.

از این طریق، امکان رفع مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در مورد اخذ وام از نظام بانکی کشور که عمدتاً به دلیل عدم امکان تامین وثایق موفقیت‌آمیز نبود، فراهم می‌شود.  جزئیات، شرایط صدور این خدمت و نحوه ارائه درخواست متقاضیان مشمول، متعاقباً اعلام خواهد شد.

همچنین در این جلسه، ضابطه خدمت تامین مالی جمعی صندوق، بررسی و به منظور امکان حمایت بیشتر از شرکت‌هایی که از طریق سکو‌های تامین مالی اقدام به تامین مالی طرح‌های خود می‌نمایند، اصلاح شد.  

طبق این اصلاحیه، درصد تضمین صندوق از ۸۰ به ۱۰۰ درصد افزایش یافت و همچنین سقف تامین مالی جمعی طرح‌ها از ۱۰ میلیارد تومان به سقف مورد تایید فرابورس افزایش یافت.  

خدمت تامین مالی جمعی صندوق نوآوری شکوفایی به عنوان ابزار حمایتی صندوق در برگزاری مسابقه کارویا مورد استفاده قرار گرفته بود که با اصلاحات صورت‌گرفته، امکان حمایت بیشتر صندوق از تامین مالی طرح‌های دانش‌بنیان تقویت خواهد شد.

همچنین دو طرح لیزینگ شرکت‌های دانش‌بنیان به مبلغ حدود ۶۰ میلیارد تومان نیز در این جلسه تصویب شد.