علیرضا زالی از فعالیت ۴۹ شرکت دانش بنیان و ۵ پژوهشکده تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
علیرضا زالی از فعالیت ۴۹ شرکت دانش بنیان و ۵ پژوهشکده تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دانانیوز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۱۴ هزار دانشجو و ۷۶ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است.

علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: در حال حاضر ۴۹ شرکت دانش بنیان و پنج پژوهشکده تحت نظر دانشگاه مشغول به فعالیت و انجام کارهای علمی و تحقیقاتی هستند.

به گفته زالی دانشگاه رتبه اول حوزه آموزشی وزارت بهداشت را کسب کرده است.

به گفته وی بررسی ها نشان می دهند که ۵۲ درصد از مردم استان تهران تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستند. ۱۰ شبکه و مرکز بهداشتی و درمانی نیز تحت نظارت دانشگاه مشغول به ارائه خدمت رسانی به بیماران و مراجعه کنندگان هستند.

زالی بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دارای ۱۴ هزار دانشجو و ۷۶ مرکز تحقیقاتی و پژوهشی است. این دانشگاه دارای ۱۲ دانشکده و مجتمع آموزش عالی است. این دانشگاه ۱۷ هزار پرسنل درمانی و ستادی و ۱۴۰۰ عضو هیئت علمی دارد.

او افزود: این دانشگاه دارای چهار مرکز رشد استو هدف دانشگاه توسعه شرکت های دانش بنیان و مراکز رشد تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.باشگاه خبرنگاران جوان