فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی-سیاستی در حوزه «دولت و فرهنگ» تا پایان اسفند ۱۴۰۲ تمدید شد
فراخوان حمایت از طرح‌های پژوهشی-سیاستی در حوزه «دولت و فرهنگ» تا پایان اسفند ۱۴۰۲ تمدید شد

دانانیوز: علاقه‌مندان به حضور در این فراخوان می‌توانند طرح پژوهشی، گزارش سیاستی، رساله دکتری و کتاب تألیفی  خود را در حوزه «دولت و فرهنگ» به نشانی  pazhoheshi@ricac.ac.ir ارسال نمایند.

به گزارش دانانیوز، فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی-سیاستی در حوزه «دولت و فرهنگ» تا پایان اسفند ۱۴۰۲ تمدید شد.

محورهای اصلی فراخوان:
۱. اندیشه فرهنگی
۲. نظریه فرهنگی
۳. سیاستگذاری فرهنگی در دولت سیزدهم
۴. آسیب‌شناسی مدیریت فرهنگ
۵. آینده‌پژوهی فرهنگی

مهلت ارسال آثار: پایان اسفند ۱۴۰۲
موضوع آثار: نسبت «دولت و فرهنگ» در قلمروهای دین، فرهنگ، هنر و رسانه 
قالب دریافت آثار: «طرح پژوهشی»، «گزارش سیاستی»، «رساله دکتری» و «کتاب تألیفی»

علاقه‌مندان به حضور در این فراخوان می‌توانند طرح پژوهشی، گزارش سیاستی، رساله دکتری و کتاب تألیفی  خود را در حوزه «دولت و فرهنگ» به نشانی pazhoheshi@ricac.ac.ir ارسال نمایند.

لینک خبر: iranthinktanks.com/News209