مجتبی شرانجانی: فرایند ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه‌های دولتی آغاز شد
مجتبی شرانجانی: فرایند ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه‌های دولتی آغاز شد

دانانیوز: مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی سازمان امور دانشجویان از آغاز فرایند ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه های دولتی خبر داد.

به گزارش دانانیوز، مجتبی شرانجانی با بیان اینکه فرایند ارزیابی خدمات دانشجویی دانشگاه های دولتی از ۲۵ اردیبهشت ماه آغاز شده است در این مرحله از ارزیابی که تا ۲۵ خرداد ماه ادامه خواهد داشت، گفت: اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی، توسط نمایندگان معرفی شده از سوی دانشگاه ها در سامانه ارزیابی بارگذاری خواهد شد و پس از آن، مرحلۀ اعتبارسنجی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در این ارزیابی، عملکرد دانشگاه ها در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ارزیابی می شود، افزود: در این دوره فقط دانشگاه های دولتی مستقل ارزیابی می شوند و دانشگاه های غیردولتی و دانشگاه های شعبه دار مانند دانشگاه پیام نور و فنی و حرفه ای در مراحل بعدی ارزیابی خواهند شد.

مدیر کل دفتر نظارت و ارزیابی، ادامه داد: در الگوی طراحی شده برای این ارزیابی، که با استفاده از تجربیات ملی و بین المللی و دیدگاه های صاحب نظران دانشگاهی طراحی شده است، تلاش شده است تناسب، کارایی و اثربخشی خدمات دانشجویی دانشگاه ها با ۲۲ شاخص و ۹۳ سنجه مورد ارزیابی قرار گیرد.

شرانجانی اعلام کرد: از نتایج این ارزیابی، در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های سازمان امور دانشجویان و وزارت علوم در بهبود و ارتقای خدمات دانشجویی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.منبع: ایسنا