محمدجواد صدری مهر:آمپر به عنوان الگوی بخش خصوصی و پیشرو در شبکه کارخانه های نوآوری است
محمدجواد صدری مهر:آمپر به عنوان الگوی بخش خصوصی و پیشرو در شبکه کارخانه های نوآوری است

دانانیوز: کارخانه نواوری وصنایع خلاق امپر در فضایی به وسعت ۱۰هزار متر و در دوسوله مجزا هرسوله دوهزارمتربع و در سه حوزه حمل ونقل ، سلامت وسالمندی ، ای تی ای اینترنت اشیا وهوش مصنوعی و بیمه با داشتن دفاتر وفضای کار اشتراکی و فب لب تخصصی بعنوان بازوی نواوری هلدینگ راز رایزکو درحال فعالیت می باشد.

به گزارش دانانیوز، محمدجواد صدری مهر دستیار معاون علمی، فناوری رئیس جمهوری در بازدید از کارخانه نواوری وصنایع خلاق آمپر در جمع مدیرعامل و روسای شتابدهنده ها واستارت اپ های حاضر در کارخانه نواوری آمپر ضمن حمایت وتقدیر از فعالیت های انجام شده و آماده سازی زیر ساخت ها و توانمندی این مجموعه برای ارائه خدمات به استارت اپ ها، از” امپر” به عنوان الگوی بخش خصوصی و پیشرو در شبکه کارخانه های نوآوری نامبرده و کارخانه نواوری امپر را مجموعه ای نوآور وپیشرو عنوان کرد که می تواند نقش سازنده‌ وموثری در اتصال تلاشهای نوآورنه و فناورانه به صنعت و جامعه هدف ایفا کند.
در این دیدار که آقای دکتر پرویز کرمی نیز حضور داشت، صدری مهر ضمن اشاره به حوزه های سه گانه فعالیت کارخانه نواوری امپر ،خودرو، سلامت و صنایع خلاق ، خاطر نشان کرد که کارخانه نوآوری آمپر، محل معرفی و عرضه نوآوریهای جدید و خلاقانه ویا ترکیبی که آماده ورود به بازار است، می باشد.
ایشان همچنین با اشاره به حضور و نقش مهم و ماندگار آقای دکتر پرویز کرمی در تشکیل شبکه‌ای از کارخانه‌های نوآوری ومراکز نواوری ایجاد شده در کشور، از تلاشهای دکتر کرمی تشکر و قدر دانی کرده و حضور ایشان در این مسولیت جدید را فرصت مغتنم و ارزشمندی برای موفقیتهای آینده مجموعه ذکر نمود.
یاداوری می شود که کارخانه نواوری وصنایع خلاق امپر در فضایی به وسعت ۱۰هزار متر و در دوسوله مجزا هرسوله دوهزارمتربع و در سه حوزه حمل ونقل ، سلامت وسالمندی ، ای تی ای اینترنت اشیا وهوش مصنوعی و بیمه با داشتن دفاتر وفضای کار اشتراکی و فب لب تخصصی بعنوان بازوی نواوری هلدینگ راز رایزکو درحال فعالیت می باشد.