مشاور مدیریت راهبردی وزیر علوم: برای معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌ها و ادارات کل ستاد وزارت علوم ۸۵ پروژه تحولی _ راهبردی تعریف شده است
مشاور مدیریت راهبردی وزیر علوم: برای معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌ها و ادارات کل ستاد وزارت علوم ۸۵ پروژه تحولی _ راهبردی تعریف شده است

دانانیوز: این پروژه‌ها در دو سطح حوزه وزیر و سطح معاونت یا مرکز تعریف می‌شوند؛ پروژه‌هایی مانند اجرای سند آمایش آموزش عالی و ماموریت گرا کردن موسسات یا اصلاح آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کلی و فرابخشی است و توسط چند معاونت اجرا می شود و پیگیری آن توسط حوزه وزیر است و پروژه‌هایی مانند ارتقاء هدفمند جذب دانشجویان بین المللی یا نظام رتبه‌های تحصیلی در سطح معاون وزیر و سازمان امور دانشجویان پیگیری می‌شود.

به گزارش دانانیوز به نقل از خبرگزاری مهر، براساس اعلام وزارت علوم، روح اله سهرابی در جلسه شورای معاونان وزارت علوم گفت: بعد از صرف چند صد نفر ساعت کار کارشناسی بر اساس برنامه تحولی دولت در حوزه آموزش عالی، برنامه‌های تقدیمی وزیر علوم به مجلس شورای اسلامی، ۵ اولویت اعلام شده وزیر علوم، اعلام واحدهای ستادی و نظر خواهی از خبرگان، ۸۵ پروژه تحولی _ راهبردی برای ستاد وزارت علوم تعریف شده است. با توجه به اینکه بیش از ۲۰ واحد تصمیم‌گیری راهبردی در ستاد وزارت شامل معاونت‌ها، مراکز، سازمان‌های ستادی تابعه فعالیت می‌کنند، به طور میانگین برای هر واحد حدود ۴ پروژه تعریف شده است.

وی تاکید کرد: تعیین اولویت‌های راهبردی در مرحله نهایی است و به زودی با تایید وزیر علوم برای اجرا و پیگیری به فعالیت معاونت‌ها و واحدهای ستادی وزارت علوم ابلاغ می‌شود.

سهرابی تاکید کرد: برای هر اولویت یک شناسه پروژه تعریف شده است و به زودی سامانه رصد اجرای اوولویت‌ها که توسط یکی از پژوهشگاه‌های وزارت ایجاد شده است رونمایی می شود.

مشاور وزیر علوم در برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی گفت: اقدامات مختلفی در ستاد وزارت علوم و دانشگاه‌ها در حال انجام است اما آن دسته از اقدامات به عنوان اولویت راهبردی تعریف شده است که ویژگی تحولی داشته باشد. یعنی حداقل یک مساله مهم آموزش عالی را حل کند.

سهرابی گفت: تعدادی از پروژه‌های تحولی از قبل شروع شده و در مرحله اجرا هستند و قصد ما در این مرحله شناسنامه دار کردن پروژه‌های تحولی و وارد کردن آنها در سامانه مورد نظر برای رصد و گزارش‌گیری می باشد. به عبارت دیگر طرح راهبردنگاری ستاد وزارت علوم مبتنی بر موضوعات راهبردی صورت گرفته است.

وی افزود: این پروژه‌ها در دو سطح حوزه وزیر و سطح معاونت یا مرکز تعریف می‌شوند؛ پروژه‌هایی مانند اجرای سند آمایش آموزش عالی و ماموریت گرا کردن موسسات یا اصلاح آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیات علمی کلی و فرابخشی است و توسط چند معاونت اجرا می شود و پیگیری آن توسط حوزه وزیر است و پروژه‌هایی مانند ارتقاء هدفمند جذب دانشجویان بین المللی یا نظام رتبه‌های تحصیلی در سطح معاون وزیر و سازمان امور دانشجویان پیگیری می‌شود.

مشاور وزیر علوم در پایان تاکید کرد: جدیت و پیگیری همه مدیران و همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری ضامن تحقق این برنامه‌ها خواهد بود.