کتاب”آموزش معلمان در کشورهای نروژ ، سوئد، فنلاند، دانمارک وایسلند؛ چالش ها وفرصت ها” به همت حمیدرضا کفاش به بازار آمد
کتاب”آموزش معلمان در کشورهای نروژ ، سوئد، فنلاند، دانمارک وایسلند؛ چالش ها وفرصت ها” به همت حمیدرضا کفاش به بازار آمد

دانانیوز: در آموزش و پرورش باید به سیاست از منظر فرهنگ، اخلاق و عقلانیت نگریسته شود، سیاست‌بازی و سیاست‌گریزی دو آفت بزرگ توسعه سیاسی است؛ چون اولی مصالح کشور را در اردوگاه منافع حزبی خود ذبح می‌کند و دیگری مردم را به انزوا می‌کشاند و از عرصه حیات اجتماعی و سرنوشت خویش محروم می‌کند.

آموزش معلمان در کشورهای
نروژ ، سوئد، فنلاند، دانمارک وایسلند
چالش ها وفرصت ها

نوشته پروفسور ایویند الستاد
مدیر گروه مترجمان وویراستار محتوایی، دکتر حمیدرضا کفاش
پیش گفتار، استاد دکتر محمود مهرمحمدی
۵۰۲ صفحه وزیری ۴۵۰ هزار تومان

مفید برای مدیران، استادان ، دانشجویان دانشگاه فرهنگیان
دست اندرکاران برنامه ریزی تربیت معلم در تمامی سطوح

سفارش کتاب از طریق واتساپ، تلگرام، بله وایتا به شماره ۰۹۱۲۶۷۲۰۶۷۷

معاون اسبق آموزش و پرورش: باید جو مدارس را به سمت آزادی عمل و گفت‌وگو پیش برد تا دانش‌آموزان محیط مدرسه را بر خیابان ترجیح بدهند

معاون اسبق آموزش و پرورش: باید جو مدارس را به سمت آزادی عمل و گفت‌وگو پیش برد تا دانش‌آموزان محیط مدرسه را بر خیابان ترجیح بدهند

دانانیوز: حمیدرضا کفاش معاون اسبق پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش گفت: تربیت سیاسی در آموزش وپرورش، سیاسی کردن فرهنگ و تبدیل عرصه فرهنگ و تربیت به ابزار سیاست نیست. در آموزش و پرورش باید به سیاست از منظر فرهنگ، اخلاق و عقلانیت نگریسته شود، سیاست‌بازی و سیاست‌گریزی دو آفت بزرگ توسعه سیاسی است؛ چون اولی مصالح کشور را در اردوگاه منافع حزبی خود ذبح می‌کند و دیگری مردم را به انزوا می‌کشاند و از عرصه حیات اجتماعی و سرنوشت خویش محروم می‌کند.جماران