کتاب《تکنیک های نوین تدریس》 اثر حسین چناری به بازار آمد
کتاب《تکنیک های نوین تدریس》 اثر حسین چناری به بازار آمد

دانانیوز: در این کتاب سعی شده است مطالبی مفید، موجز و کاربردی در حوزه فنون تدریس ارائه شود. محتوای این کتاب در ۳۸۵ صفحه و هشت فصل تدوین شده است.

به گزارش گروه بازار نشر دانانیوز به نقل از کالج بین المللی ابن سینا در گرجستان، این اثر ارزشمند که حاصل تلاش دکتر حسین چناری موسس و رئیس این کالج بین المللی است، در فصل اول به تاریخچه تدریس اشاره شده و در فصل دوم روش تدریس و عوامل مؤثر برآن تعریف شده است. در فصل سوم به الگوهای تدریس و یادگیری پرداخته شده است. در فصل چهارم برخی از روش‌های تدریس موجود و مزایا و معایب هر یک آورده شده است. در فصل پنجم روش‌های مدرن تدریس بیان شده است. در فصل ششم از فناوری و رسانه‏ها در آموزش و تدریس مطالبی آمده است. در فصل هفتم دوباره به روش‌های تدریس و این بار، استراتژی‌های جدید آموزشی پرداخته شده است و در نهایت، در فصل هشتم به آینده تدریس اشاره شده است و شرایط و چشم‌انداز آموزش در ۲۰۵۰ ذکر شده است.

https://www.avicennacollege.ge/per/