گفت و گوی دانشوران ایرانی – ترکیه ای با محوریت “رهیافت های صلح آفرین” پنجم مهرماه برگزار می شود
گفت و گوی دانشوران ایرانی – ترکیه ای با محوریت “رهیافت های صلح آفرین” پنجم مهرماه برگزار می شود

دانانیوز: براساس این گزارش، نخستین برنامه از سلسله نشست های ؛ گفت و گوی دانشوران ایرانی – ترکیه ای با محوریت “اندیشه ها و نظریه های آسیایی دولت ؛ رهیافت های صلح آفرین” پنجم مهرماه۱۴۰۲ در گوگل میت برگزار می شود.

به گزارش گروه همایش و رویدادهای “دانانیوز“، انجمن علمی مطالعات صلح ایران، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه ، مرکز استراتژی ملی ترکیه ، مجله تئوری در استانبول ، انجمن علمی علوم سیاسی ایران و اتحادیه جوانان انقلابی ترکیه برگزار می کنند.

براساس این گزارش، نخستین برنامه از سلسله نشست های ؛ گفت و گوی دانشوران ایرانی – ترکیه ای با محوریت “اندیشه ها و نظریه های آسیایی دولت ؛ رهیافت های صلح آفرین” پنجم مهرماه۱۴۰۲ در گوگل میت برگزار می شود.

با حضور و سخنرانی ؛

◇دکتر شجاع احمدوند (دانشیار علوم سیاسی)
موضوع ؛ اندیشه های طالبوف تبریزی

◇ دکتر بیرگول ایمن گولر (استاد علوم سیاسی) موضوع ؛ نظریه دولت عشایری )

◇دکتر دوغو پرینجک ( استاد حقوق عمومی ) موضوع ؛ نظریه های دولت در غرب آسیا

◇دکتر سیدرضا موسوی نیا
(دانشیار روابط بین الملل) موضوع ؛ مکتب آسیایی سیاست همسایگی

◇مدیر نشست و پرسشگر ؛ دکتر قدیر نصری / رییس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه

◇زمان ؛ چهارشنبه پنجم مهرماه ۲۴۰۲ ساعت ۱۵ بوقت تهران / ۱۴/۳۰ بوقت استانبول

◇زبان برنامه ؛ فارسی و ترکی استانبولی با ترجمه ؛ دکتر بهروز بیک بابایی / دانشیار زبان ترکی استانبولی

◇نشانی حضور مجازی در برنامه ؛
https//:meet.google.com/mbx-cmsh-csf
https://www.instagram.com/p/CxkP30_KbX1/?igshid=MTc4MmM1YmI2Ng==