سخنگوی دولت: مبارزه با دو ویروس تحریم و کرونا، مبارزه برای بقای ملی است!
سخنگوی دولت: مبارزه با دو ویروس تحریم و کرونا، مبارزه برای بقای ملی است!

دانانیوز: سخنگوی دولت گفت: مبارزه با دو ویروس تحریم و کرونا، مبارزه برای بقای ملی است و باید هم موضوع سلامت و هم بحث آموزش را با هم پیش ببریم.دانانیوز به نقل از خبرگزاری آریا، آقای علی ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران، تصریح کرد: دوگانه‌های جان و نان، آموزش و جان، عزاداری و سلامت […]

دانانیوز: سخنگوی دولت گفت: مبارزه با دو ویروس تحریم و کرونا، مبارزه برای بقای ملی است و باید هم موضوع سلامت و هم بحث آموزش را با هم پیش ببریم.
دانانیوز به نقل از خبرگزاری آریا، آقای علی ربیعی در نشست خبری با خبرنگاران، تصریح کرد: دوگانه‌های جان و نان، آموزش و جان، عزاداری و سلامت آزمون‌هایی است که باید با افزایش اعتماد و با موفقیت از آن عبور کنیم. این‌ها آزمون‌های ملی برای همه ما است.
آقای ربیعی افزود: دو گانه‌هایی که در دوران مبارزه با کرونا ایجاد شده مبارزه با این ویروس را سخت کرده است. این یک آزمون ملی برای همه ما است، کرونایی که در حیات وحش جهش پیدا کرد و کرونایی که از سیاست‌های آمریکا سرچشمه گرفته ما را نیازمند همکاری با یکدیگر کرده است.
وی گفت: ستاد ملی مقابله با کرونا در تصمیمات خود در آموزش همه موضوعات را مدنظر قرار داد، دانش آموزان باید اجتماعی شدن و شیوه استفاده از فضای مجازی را تمرین کنند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در این میان منزلت معلمان و عدالت آموزشی هم مدنظر قرار گرفت. تصمیمی که در ستاد ملی مقابله با کرونا و در دولت گرفته شد این است که هیچ اجباری برای حضور در مدارس وجود ندارد.