فصلنامه «پژواک زنان در تاریخ» منتشر شد
فصلنامه «پژواک زنان در تاریخ» منتشر شد
دانانیوز: هدف فصلنامۀ پژواک زنان، شناخت هرچه بیشتر کوشش‌ها و کارنامۀ تاریخی زنان در گذشته و حال است. تا زمانی که با نیمۀ دیگرِ جامعۀ خود آشنا نشویم و ندانیم که چه‌ کرده‌ایم و چه بر ما گذشته، چه بوده‌ایم و چه شده‌ایم، هویت و اعتمادبنفس خود را نخواهیم یافت

به گزارش دانانیوز( گروه تخصصی هنر و رسانه)،منصوره اتحادیه – انتشار فصل‌نامۀ «پژواک زنان در تاریخ» طرح ساده‌ای نیست. شجاعت، درایت، آینده‌نگری، تداوم و بیش از هر چیز دانش گسترده و فراگیری را می‌طلبد. صفاتی که زنان ایران از آن برخوردارند و اگر در گذشته کمتر جلوه کرده و صدایشان شنیده نشده، اما اکنون فصلنامه پژواک زنان این فرصت را ایجاد کرده تا بار دیگر توانایی‌های خود را منصفانه آشکار کنند و با جرأت به اثبات رسانند.

هدف فصلنامۀ پژواک زنان، شناخت هرچه بیشتر کوشش‌ها و کارنامۀ تاریخی زنان در گذشته و حال است. تا زمانی که با نیمۀ دیگرِ جامعۀ خود آشنا نشویم و ندانیم که چه‌ کرده‌ایم و چه بر ما گذشته، چه بوده‌ایم و چه شده‌ایم، هویت و اعتمادبنفس خود را نخواهیم یافت. وقت آن است تا خود را در آیینۀ تاریخ بنگریم و غبار روزگاران را از چهرۀ خود بزداییم. از این روست که پژواک زنان آمده تا کمبودهای ژرفی را برطرف سازد و نقش بسزایی را در پیشبرد و پیشرفت آگاهی‌های جمعی زنان ایجاد کند؛ تا ما به خودآگاهی و خودباوری برسیم و استعدادهای خداداده را در خود بیابیم، گذشته را با دید حقارت و آتیه را با نگرانی و ناسپاسی ننگریم.

امید است با همکاری و همدلی استادان، پژوهشگران، جوانان و علاقه‌مندان، این مسئولیت خطیر و هدف عالی با موفقیت و کامیابی به پیش برود و زنان آنطور که بوده و هستند، به درستی و روشنی معرفی گردند.

دوره ۱، شماره ۱، پاییز ۱۳۹۹

بررسی مقایسه ای جایگاه زنان در اندیشه های عبده، رشیدرضا، سید احمد خان هندی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسندها :  شهره جلال­پور[۱]، رکسانا کیانی[۲]‌ و محمد زارع­زاده[۳] [۱]‌‌ استادیار گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران [۲]‌‌ ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه آزاد اسلامی. شهرضا. ایران نویسنده مسئول) [۳] ‌کارشناس ارشد گروه علوم‌سیاسی واحد شهرضا. دانشگاه …مطالعه بیشتر »

بررسی عملکرد و مشارکت گوهرشاد بیگم در ساختار سیاسی امپراطوری تیموری

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :  لیلا محمدی استاد یار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر      چکیده امپراطوری  تیموری با توجه به جایگاه سیاسی و نظامی اش، همچنین تاثیر پذیری  از سنن قبیله ای و ایدئولوژیکی  و ایرانی – اسلامی شاهد تکاپوی زنان در …مطالعه بیشتر »

بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری (مطالعه ی موردی:خاطرات زنان مبارز دوره پهلوی)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده : سمیه عباسی دانش آموخته ی مقطع دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه تربیت مدرس   چکیده نقش آفرینی پررنگ زنان مبارز ایرانِ دوره ی پهلوی،در شکل گیری و تسریع جریانات منجر به انقلاب۱۳۵۷،جایگاه تاریخی ویژه ای را برای ایشان رقم زده …مطالعه بیشتر »

بازتاب تغییرنقش های جنسیتی در رمان نویسی دهه هفتاد

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده : دکتر مریم عاملی رضایی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی چکیده رمان و رمان نویسی پس از انقلاب اسلامی به عنوان ژانر ادبی مطرح از دهه شصت، اغلب با رویکردی اجتماعی مسائل و چالشهای روز جامعه را به …مطالعه بیشتر »

تحلیل کهن الگوی مادر (مام وطن) در رمان جای خالی سلوچ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده ها : طاهره روزبهانی[۱]، دکتر ناهید عزیزی[۲]، دکتر حجت اله غ منیری[۳] [۱] – دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران [۲] – گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، …مطالعه بیشتر »

مولفه‌های خرد زنانه در مدیریت سیاسی ایران باستان

نوع مقاله : علمی-پژوهشی   دانلود اصل مقاله   نویسنده :مریم صانع‌پور   استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی   چکیده این مقالة پژوهشی شیوه‌های حکمرانی‌ زنانه را در تاریخ ایران باستان مورد بازخوانی قرار می‌دهد تا صورت‌بندی مشخصی را از مولفه‌های خرد سیاسی زنانه ارائه کند. به این …

نخستین فصلنامه علمی تخصصی تاریخ زنان با عنوان : « پژواک زنان در تاریخ » منتشر شد . مدیر مسئول : فائزه توکلی، سردبیر : دکتر منصوره اتحادیه : دبیر اجرایی: ندا رسولی، دبیر روابط عمومی : شهرزاد رضایی، ویراستار : مجتبی مقدسی، صفحه آرا:شبنم شهبازی سال اول شماره ۱ فصل پاییز ۱۳۹۹ آدرس وب سایت : http://pezhvakzanan.ir