تحلیل ونقدی بر《 ابلاغ نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاداسلامی》با کمال احمدعالی
تحلیل ونقدی بر《 ابلاغ نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاداسلامی》با کمال احمدعالی
دانانیوز: با بررسی کارشناسی مفاد نظام نامه مذکوربه نظر می رسد کارشناسان و سیاستگذاران دانشگاه آزاد اسلامی در تهیه و تدوین نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد» با کپی برداری از سیاست ها، ماموریت و وظایف قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وارد حیطه آموزش های مهارتی غیر رسمی شده است!

به گزارش دانانیوز(گروه مهارت وکارآفرینی)، یادداشت زیر با عنوان تحلیلی نقادانه بر《 ابلاغ نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاداسلامی》 که از سوی آقای مهندس کمال احمدآلی، کارشناس عالی آموزش های فنی و حرفه ای تهیه و برای دانانیوز ارسال شده است، اکنون ضمن سپاس از ایشان متن یادداشت رسیده را در ادامه می خوانیم:

براساس اطلاع رسانی رسانه های خبری، دکتر طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با صدور بخشنامه ای، نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی» را به رؤسای دانشگاه آزاد اسلامی استان ها ابلاغ کرد.
براساس این نظام‌نامه، آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی در سطح دانشگاه آزاد اسلامی براساس رویکردهای «تدوین استانداردهای آموزشی مبتنی بر شایستگی‌های حرفه‌ای»، «برنامه‌ریزی گسترش انواع آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی بر اساس تقاضای بازار کار»، «توسعه رشته‌ها در قالب خوشه‌های حرفه‌ای، متناسب با آمایش ملی و استانی»، «گنجاندن پرورش روحیه کارآفرینی در تمامی شئون برنامه‌های آموزش» و «آموزش توأمان نظری و عملی برای افزایش توانایی سرمایه انسانی» برنامه‌ریزی و اجرا خواهد شد.
در این نظام‌نامه آمده است: دانشگاه آزاد اسلامی وظیفه دارد با سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب، امکانات اجرای نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی شامل آموزش‌های رسمی و غیررسمی برخوردار از کیفیت و متناسب با نیاز حال و آینده بازار کار استانی، ملی و بین‌المللی (با تأکید بر کشورهای منطقه) را در تمامی سطوح شایستگی عالی بر اساس مأموریت‌ها و راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی فراهم کند. همچنین نظام آموزش‌های فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی مجموعه‌ای از زیر نظام‌ها و قوانین و مقررات آموزشی در چهارچوب قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی است که بر اساس رویکردهای موضوع این نظامنامه شامل انواع آموزش‌های «رسمی و غیررسمی» فنی، حرفه‌ای و مهارتی به شیوه‌های «حضوری، نیمه‌حضوری و مجازی» در سطوح «استانی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی» می‌شود.
❖ با بررسی کارشناسی مفاد نظام نامه مذکوربه نظر می رسد کارشناسان و سیاستگذاران دانشگاه آزاد اسلامی در تهیه و تدوین نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد» با کپی برداری از سیاست ها، ماموریت و وظایف قانونی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور وارد حیطه آموزش های مهارتی غیر رسمی شده و برای تایید نظام نامه ، به اسناد بالا دستی ازجمله: قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، شورای عالی وآ یین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي …..اشاره نموده اند اما ظاهرا فراموش کرده اند که درهمین اسنادی که رئیس محترم دانشگاه آزاد اسلامی به آن استناد کرده است به صراحت به مرجع و متولی آموزش های غیر رسمی یعنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در بند ۹ ماده ۲ وآموزش های رسمی دانشگاه آزاد اسلامي در بند۸ ماده ۲ قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي مصوب ۱۳۹۶,۰۸,۲۴اشاره دارد :
❖ ماده ۲- اصطلاحات به كار رفته در اين قانون داراي معاني مشروح زير مي باشند:
✓ بند۸ :آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي رسمي: آموزشي است كه جهت كسب شايستگي هاي حرفه اي و شغلي از دوره متوسطه نظام آموزشي و بالاتر توسط وزارت آموزش و پرورش و مؤسسات آموزش عالي از قبيل دانشگاه فني و حرفه اي، دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه آزاد اسلامي ارائه و به أخذ مدرك تحصيلي و حرفه اي مربوط منجر مي شود. اتمام موفقيت آميز هر سطح به همراه تجارب واقعي دنياي كار مجوز ورود به سطح بعدي آموزش ها است.
✓ بند۹ – آموزش و تربيت فني و حرفه اي و مهارتي غيررسمي: آموزشي است كه در خارج از نظام آموزشي رسمي طبق برنامه اي مشخص ارائه و به أخذ گواهينامه شايستگي و صلاحيت شغلي مي انجامد. اين آموزش ها توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي، دستگاههاي اجرائي و بنگاههاي اقتصادي ارائه مي شود.
❖ ضمناً باطرح این سئوال از دانشگاه آزاد اسلامي :
با عنایت به مفاد (ماده ۳ و ماده ۵ ) شوراي عالي آموزش و تربيت فني، حرفه اي و مهارتي، آیا نظام‌نامه «نظام آموزش فنی، حرفه‌ای و مهارتی دانشگاه آزاد» در دبیرخانه طرح وبه تایید اعضای شورای عالی….رسیده است؟

درخاتمه پیشنهاد می نماید دانشگاه‌ آزاد اسلامی به جای ورود به حوزه آموزش های مهارتی (غیر رسمی) که دارای مرجعیت و متولی تخصصی با بیش از نیم قرن تجربه (سازمان آموزش فنی و حرفه ای ) در کشوررادارد شود به ماموریت اصلی خود پرداخته و با توجه به تحولات فناوری و منابع انسانی و تاثیر گذاری آنها بر توسعه اقتصادی و اجتماعی ،….کشور، عهده‌دار مسئولیت‌های جدید کارآفرینی (تمرکز برایفای نقش خود وارتقای به جایگاه دانشگاه‌های نسل سوم )‌ شود، زیرا این نوع تحول (آسیب‌شناسی وضع موجود و شناسایی نقاط ضعف‌ خود در تعامل و مشارکت در حل مسائل جامعه و صنعت، و مساله اشتغال دانش‌آموختگان ) درمسیر ارتقای دانشگاه‌ آزاد اسلامی ضروری است.
* کمال احمدآلی:
✓ کارشناس عالی آموزش های فنی و حرفه ای
✓ استراتژیست و تحلیلگر کارآفرینی مهارتی